MIROVÊ WINDA

0

MIROVÊ WINDA, ji nivîsa mamoste Ferhad ê Seyda ku têkêsteke şanoyî bi xwe digre had çapkirin li bajarê Qanmişlo, û ew ji weşanên Yekîtiya Nivîskarên Kurd- Sûriya ye. Pîroz be bo mamoste Ferhad Seyda.

Comments

Loading...